Niniejszy regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników ze strony www.luckyhome.pl.

Definicje :

LUCKY HOME ® . pl –  LUCKY HOME ®. .pl Monika Radgowska , z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żytniej 50 lok 15, NIP 796-231-17-70, REGON  140751580, która jest właścicielem praw do strony , znaku towarowo usługowego oraz praw autorskich i licencji.
Strona –  materiały obejmujące m.in wszelkie informacje o innych usługach itp., oferty nieruchomości, ogłoszenia o pracę, artykuły oraz formularze kontaktowe, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik – osobę korzystającą ze strony.

1. Wszystkie informacje podane na Stronie uważane są za rzetelne, ale nie są gwarantowane i powinny być niezależnie zweryfikowane przez użytkowników strony. LUCKY HOME ® .pl nie ponosi  odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania ze Strony. Informacje podane na Stronie są zbierane i redagowane z należytą starannością, lecz nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz z dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik nie może umieszczać na Stronie, ani w żaden sposób przekazywać za pośrednictwem Strony treści  bezprawnych, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa bądź naruszających jakiekolwiek chronione prawem dobra osób trzecich, w tym dobra osobiste bądź prawa własności intelektualnej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i tekstów umieszczanych na Stronie oraz formularzach kontaktowych.

4. LUCKY HOME ®  . pl nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności do Strony zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

5. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane, po podaniu danych przed zawarciem umowy oraz po wyrażeniu przez niego zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym.

6. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest LUCKY HOME ® .pl . Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z LUCKY HOME ®  . pl w celu związanym z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, kredytowym ubezpieczeniowym, pomocą frankowiczom, rzeczoznawcom majątkowym, architektom, notariuszom, urzędnikom i innym podmiotom współpracującym z LUCKY HOME. pl w celu realizacji umowy i dobrowolnie wybranych przez Użytkownika usług dodatkowych. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację powyższych usług.

7. Użytkownik ma ponadto prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W celu skorzystania z w/w praw należy wysłać wiadomość na adres kontak@luckyhome.pl, wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

8. Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Jeśli taką zgodę wyraził ma prawo w każdym czasie żądać od administratora danych usunięcia niniejszej zgody poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do administratora danych, na adres kontak@luckyhome.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

9. Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego różne strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej
z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na używanie plików cookies na Stronie.

10. Wszystkie programy, treści  na Stronie, w tym oferty nieruchomości, zdjęcia, logo, linki audio, pliki video, cyfrowe pliki do pobrania są własnością LUCKY HOME ®  . pl lub podmiotów współpracujących z LUCKY HOME ® .pl i są chronione prawami autorskimi.

11. Dla wygody użytkowników na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron. LUCKY HOME ®  . pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, w tym także za ich politykę prywatności.

12. LUCKY HOME ®  . pl zastrzega prawo do zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania fragmentów regulaminu w dowolnym momencie. W takim przypadku zmiany Regulaminu będą udostępniane Użytkownikom poprzez umieszczenie na stronie www.luckyhome.pl

Korzystanie ze Strony www.luckyhome.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.