Wycena nieruchomości

 

Sporządzam operaty szacunkowe dla:

 

Osoby fizycznej:

- mieszkania, domu, działki w celu uzyskania kredytu,
- nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia,
- wycena na potrzeby podziału majątku,
- wycena na potrzeby postępowania spadkowego,
- wycena mienia zabużańskiego.

 

Banku:

 - wycena nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych a także komercyjnych na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy "pod kredyt", wieloletnia współpraca zbankami.

 

Urzędu:

 - wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
- wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia,
- wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,
- wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia
za ustanowienie służebności,
- wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży dla najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania,
- wycena do celów rachunkowych,
- wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wycena w celu sprzedaży prawa nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
- wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych,
- wycena służebności przesyłu,
- i inne wyceny zgodnie z zapotrzebowaniem

 

 

Przedsiębiorstwa:

 -wycena nieruchomości na potrzeby nabycia lub zbycia,
- określanie wartości aportu,
- wycena wartości aktywów przedsiębiorstwa,
-wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych,
- wycena na potrzeby postepowań urzędowych lub skarbowych,
- amortyzacji środków trwałych

 


Wycena majątku firmy do bilansu.

 

Wycena nieruchomości Warszawa, Piaseczno, woj. mazowieckie.

 

 

Wycena mieszkania

 Wycena apartamentu, mieszkania, biura, lokalu.

 Wycena prawa spółdzielczego lokali mieszkalnych i niemieszkalnych.

 

Wycena domu

Wycena domu, rezydencji,
przedsiębiorstwa,
nieruchomości komercyjnej
oraz mienia zabużańskiego.

 

Wycena działki i lasu

Wycena działki, gruntu.

 

Wycena lasu, roli oraz budynków towarzyszących nieklasyfikowanych oraz gospodarstwa.
Wyceny wykonywane są rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o dane klienta.
Kieruję się dyskrecją i lojalnością względem klienta. Nie udostępniam żadnych danych o swoich klientach za wyjątkiem wystawionych referencji z publicznych jednostek.

 

Przykładam szczególną wagę do współpracy z klientem i jego satysfakcji na każdym etapie realizacji wyceny.

 

Monika Radzikowska - Rzeczoznawca Majątkowy - Biegły Sądowy
Licencja nr 4339
tel. 698 916 103
mail: monika.radzikowska@onet.eu